Galindo predškolska deca se zabavljaju u učionici

Kursevi engleskog jezika za predškolce

Učimo kroz Storytelling in GALINDO MAGICLAND

Engleski za predškolce

Početak nastave u trećoj nedelji septembra
Trajanje nastave do kraja školske godine
Fond časova 66 časova po 60 minuta
Termini časova posle podne, 2 puta nedeljno, po 60 minuta
Veličina grupe od 6 do 10 đaka, što je optimalno za metod koji koristimo sa najmlađom decom

VAŠA PITANJA: Kada je najbolje da deca počnu sa učenjem jezika?

Teorije o usvajanju stranog jezika kažu da ranije izlaganje dece stranom jeziku donosi veći stepen fluentnosti u kasnijem procesu učenja. Ukoliko započnu učenje stranog jezika pre puberteta, izgovor će biti najbliži izvornim govornicima. Naša preporuka je da u časove stranog jezika treba ulagati od trenutka kada je dete na dovoljno razvijenom intelektualnom i socijalnom nivou da časovi budu svrsishodni i interaktivni. To je uzrast od pet godina. Ukoliko tada počnu, statistika kaže da se uspeh u usvajanju stranog jezika po modelu maternjeg dramatično povećava.

 Najčešće postavljana pitanja

Šta dete zna na kraju kursa

Već sa 6 godina deca sastavljaju prve rečenice na engleskom. Uče čitave rečenice povezane u kontekst, ne razmišljajući da li govore u prošlom, sadašnjem, ili budućem vremenu. Uz kvalitetan metod i pravovremen početak, naši mali polaznici progovore na engleskom, kao na svom maternjem jeziku.

Kurs engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta dovoljno je zabavan da ga deca sa radošću prihvataju, a dovoljno ozbiljan da ne bi bio samo igra. Metoda poznata kao Storytelling uvodi decu u svet engleskog kroz njima bliske pojmove i rečenice, kroz priču i kroz bajku, a bez suvoparnog učenja pojmova koji su vrlo daleko od dečjeg poimanja.

Menu